Zákon o kybernetické bezpečnosti?

placeboOd 1. ledna 2015 nabyl účinnosti zákon č. 181 Sb., o kybernetické bezpečnosti (dále ZKB). V rámci ZKB byla definována dvě pracoviště, vládní CERT a národní CERT (roli národního CERTu plní v současné době tým CSIRT.CZ). Tato dvě pracoviště jsou povinna přijímat od povinných orgánů a osob definovaných v § 3 ZKB informace o kybernetických bezpečnostních incidentech a také kontaktní informace daných subjektů. Nejste-li si jisti, zda mezi tyto orgány či subjekty spadáte, pomohou Vám tyto dvě vyhlášky. Ty vám pomohou určit, zda pro Vaši společnost vyplývají z nového zákona nějaké konkrétní povinnosti. Národní CERT (CSIRT.CZ), přijímá kontaktní údaje od orgánů a osob uvedených v § 3 písm. a) a b) a hlášení kybernetických bezpečnostních incidentů od orgánů a osob uvedených v § 3 písm. b) ZKB. Máte-li obecný dotaz k hlášení kontaktních informací nebo incidentů dle ZKB použijte prosím e-mailovou adresu [email protected]. Pro nahlášení kontaktních údajů dle § 16 ZKB Vám nabízíme možnost využít formulář na hlášení kontaktních údajů na našem webu. Pro nahlášení kybernetického bezpečnostního incidentu dle § 8 ZKB Vám nabízíme možnost využít formulář na hlášení incidentu na webu CSIRT.CZ. Tento zákon je sice postaven na solidních základech a nabízí inspiraci i podnikům, které nejsou součástí seznamu „povinných“. Na trhu je v tuto chvíli spousta pseudo řešení, která sice splní požadavky zákona, ale výsledkem rozhodně nemusí být ona kýžená bezpečnost.

zdroj: https://www.csirt.cz/